Công ty bảo vệ Bình Trường An xin gửi tới Qúy khách hàng danh sách một số khách hàng hiện chúng tôi đang phục vụ tại Miền Nam: