Tầm nhìn – sứ mệnh

TẦM NHÌN

Bình Trường An trở thành thương hiệu số 1 (Top Security)  về ngành An ninh – Bảo vệ,

có chất lượng uy tín hàng đầu trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

  SỨ MỆNH

 Đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của khách hàng là sứ mệnh của chúng tôi!

 

12 GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA BÌNH TRƯỜNG AN  

 I/   Giá trị quan trọng với tư cách là chủ Doanh nghiệp, Chúng tôi:

 *Cam kết:

–      Cung cấp Dịch vụ An ninh, bảo vệ đảm bảo chất lượng, uy tín và  có giá trị khác biệt .

–      Cam kết luôn gắn bó Tầm nhìn, Sứ Mệnh, Giá trị Văn hóa của Bình Trường An với đội ngũ hiện tại, tương lai và khách hàng của Bình Trường An đến thành công.

*Làm Chủ:

–      Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành động, kết quả và làm chủ mọi tình huống diễn ra trong công việc, luôn chủ động tìm các giải pháp xử lý khi có vấn đề.

 *Cải tiến:

–       Chúng tôi không ngừng cải tiến và sáng tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm vượt quá sự mong đợi của khách hàng

  II/   Giá trị quan trọng tạo nên Thành công của Doanh nghiệp:

  * Kế thừa:

–      Đội ngũ lãnh đạo được kế thừa và phát huy từ hơn 10 năm trải nghiệm với những sự kiện lớn ở trong nước và Quốc tế.

–      Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ được huấn luyện và đào tạo từ các chuyên gia cao cấp.

  *Hệ Thống:

–      Chúng tôi tuân thủ hệ thống, quy trình một cách chính xác cho đến khi có một hệ thống mới thay thế hoàn hảo hơn và ưu tiên đề xuất cải tiến hệ thống ngay khi thấy cần thiết để đảm bảo tính cập nhật bằng các công nghệ hiện đại nhất.

 *Hợp tác và chia sẻ:

–      Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và giúp mọi người cùng chiến thắng: tinh thần Win/ Win, luôn chia sẻ thành công cùng Khách hàng.