Sơ đồ công ty

Mô tả sơ bộ cơ cấu hoạt động các phòng ban:

T. Giám Đốc: Hoạt động chỉ đạo phát triển vĩ mô và đặt ra mục tiêu hàng năm cho bộ máy.

P. Tổng Giám Đốc: Điều Hành doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của cấp trên để đạt được mục tiêu đề ra.

Giám Đốc Hậu Cần: Là bộ phận rất quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm cung cấp cho khách hàng bao gồm: nhân sự (tiêu chuẩn), đào tạo, quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, rà soát. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong suốt thời gian hợp đồng, xử lý những vấn đề phát sinh vvv…. Sao cho đạt được mục tiêu của công ty là sản phẩm đầu ra tốt nhất (dịch vụ tốt) cho khách hàng trong suốt quá trình phục vụ.

Giám Đốc Thanh Tra & Rà Soát: Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát toàn bộ các bộ máy “Giám  Đốc Hậu Cần” và “Giám Đốc Kinh Doanh” để đảm bảo sự minh bạch, thông thoáng trong hoạt động làm việc, điều hành , giúp bộ máy tinh gọn, hoặc cố vấn cho Tổng Giám Đốc Và P. Tổng đơn giản bộ máy, cắt gọt những thủ tục hành chính, những quy định rườm rà hàng năm nhằm giúp bộ máy hoạt động chơn chu. Ngoài ra, Phòng này còn phải cập nhật những công nghệ trong quản trị để tối tân hoạt động doanh nghiệp được hiệu quả và đi đầu trong xu hướng 4.0 trong lĩnh vực an ninh và bảo vệ.

Giám  Đốc Phòng Kinh Doanh: là đầu tầu trong hoạt động đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, giúp doanh nghiệp có nhiều hợp đồng hơn, và giúp công ty giữ chân khách hàng lâu nhất. Ngoài ra, Phải tạo ra những sản phẩm mới, thị trường mới hàng năm nhằm phục vụ và đi đầu trong mảng khách hàng mới trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ và an ninh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác quảng bá hình ảnh doanh nghiệp vô cùng quan trọng, nên Phòng Kinh Doanh phải biết cách đẩy mạnh thương hiệu.

ð  Điều khác biệt với chúng tôi và những công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ khác là có một bộ máy hoàn thiện đầy đủ các chức năng, có quy trình đầy đủ rõ ràng từng phòng, ban, vị trí, đầu công việc, cách thức làm. Ngoài ra, khối lượng công việc cũng rõ ràng cụ thể giúp bộ máy hoạt động chơn chu. Hàng năm, chúng tôi luôn có 2 tuần tổng kết để cơ cấu lại, tinh gọn bộ máy hàng năm, và đưa ra phương hướng giải quyết những công việc khó khăn tồn đọng, chúng tôi cập nhật và tìm hiểu những công nghệ mới trong quản trị con người giúp hoạt động doanh nghiệp ngày càng thông thoáng, nhanh, hiện đại, nhưng luôn đảm bảo tính chặt chẽ  và minh bạch trong công việc.

Bài viết trước Giới thiệu công ty