Quan điểm và triết lý Bình Trường An

Triết lý trong kinh doanh

01 Mang lại giá trị đích thực cho khách hàng là sự phát triển bền vững của công ty.
02 Mang lại giá trị thực sự cho người lao động là triết lý làm nên thương hiệu công ty vì chính họ tạo ra dịch vụ cho khách hàng.
03 Công ty nhận đúng đủ công sức mình bỏ ra => chi phí thấp nhất cho khách hàng và người lao động nhận đúng đủ những gì công sức mình bỏ ra.
04 Đóng thuế đầy đủ cho nhà nước là trách nhiệm của chúng tôi (hàng quý và hàng năm chúng tôi nộp thuế đúng đầy đủ).
05 Cải tiến và hoàn thiện không ngừng bộ máy công ty (hàng năm).
06 Trách nhiệm, trung thực, nói là làm.

 

Trên là “06 Triết Lý Thực Tiễn” không mỹ từ, tạo nên Thương hiệu Bình Trường An của chúng tôi trong suốt 08 năm hoạt động vừa qua, chúng tôi luôn luôn nỗ lực hết mình để tạo ra sản phẩm tốt nhất với giá ưu đãi nhất mà các công ty khác không có được.

Bài viết trước Mục tiêu hướng tới
Bài kế tiếp Văn hóa doanh nghiệp