Bảo vệ mục tiêu di động

1.  Định nghĩa:   

Bảo vệ mục tiêu di động là áp tải hàng, áp tải tiền, tài sản, áp tải các loại tài liệu, giấy tờ có giá trị,tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển.

2. Mục tiêu bảo vệ di động gồm
Bảo vệ hộ tống: dành cho các cá nhân và tổ chức
Bảo vệ vận chuyển: Vận chuyển tiền, chứng từ hóa đơn
Bảo vệ tài sản quí trên đường di chuyển

3. Phương án bảo vệ mục tiêu di động
Nội dung bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ (không có nguồn gốc từ bệnh tật) và tài sản cá nhân đi theo người của người được bảo vệ. Hộ tống, đảm bảo an ninh, an toàn cho cá nhân hay một nhóm người di chuyển từ một địa điểm cố định này đến địa điểm khác trong thời gian được xác định.

Hiểu rõ vai trò quan trọng của dịch vụ đối với uy tín công ty và lợi ích của khách hàng,   với hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực an ninh, vận chuyển, áp tải hàng hóa, phục vụ cho các đơn vị là các ngân hàng, doanh nghiệp. Cùng với kinh nghiệm thực tế, Bình Trường An đã và đang cung cấp dịch vụ bảo vệ các mục tiêu di động bằng các phương tiện và trang thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh mọi rủi ro có thể xảy ra trong suốt quá trình vận chuyển.

Khi Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ cố định, hãy liên hệ với Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ quốc tế Bình Trường An theo hotline: 0968 034 059, Email: baovebinhtruongan@gmail.com.

Bài viết trước Năng lực công ty