Bằng Khen – Chứng nhận

Trong suốt 08 năm phục vụ khách hàng chúng tôi rất vinh nhự khi được cơ quan đoàn thể, nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước ghi nhận những gì mang lại cho khách hàng:

 

Qua những thành quả nhỏ trên, chúng tôi thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng với chi phí thấp nhất đi cùng dịch vụ hoàn hảo nhất.

Trân Trọng!

Bài viết trước Sơ đồ công ty
Bài kế tiếp Năng lực công ty